Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE
Dezvoltarea Departamentului de Bioresurse prin modernizare infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare (BIORES)
Spectrometrie de
fluorescenta de raze X

Cromatografie de
lichide de inalta precizie
 DEZVOLTAREA DEPARTAMENTULUI DE BIORESURSE PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE C-D (BIORES)    

OBIECTIVE
 • Realizarea infrastructurii necesare unui departament modern de bioresurse cu 4 laboratoare de: extractie; biocombustibili; bioproduse; teste si măsurători, într-un domeniu aflat în continuă expansiune la nivel european care va contribui la cresterea capacitatii de cercetare prin abordarea a noi directii de cercetare în domeniul bioresurselor
 • Realizarea de activităti de cercetare - dezvoltare pentru obtinerea de biocarburanti, biopesticide, solventi ecologici, amelioratori de sol, biofertilizanti, extracte naturale, suplimente nutritive, etc, care răspund directiilor prioritare privind promovarea materiilor prime din surse regenerabile
 • Crearea unei echipe formată din cercetători cu o pregătire stiintifică de un înalt nivel si tineri absolventi care vor fi atrasi să se specialize în domeniul chimiei si biotehnologiei;
 • Realizarea transferului tehnologic către IMM a tehnologiilor elaborate;
 • Cresterea capabilitătii de participare la parteneriate internationale în cadrul programelor europene de cercetare.

ETAPA I - Activitati realizate
 • Amenajarea laboratoarelor: organizarea licitației, contractare servicii; realizarea lucrărilor de amenajare a laboratoarelor: demolari-demontări; reparații-construcții; tâmplărie, instalații electrice și de încălzire de apă; finisaje;
 • Dotarea cu mobilier: organizarea licitatiei;contractarea servicii;montarea mobilierului;
 • Managementul proiectului.
ETAPA II - Activitati realizate
 • achizitionare echipamente
 • managementul proiectului.

In urma implementarii proiectului "DEZVOLTAREA DEPARTAMENTULUI DE BIORESURSE PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE C-D (BIORES)" a s-au realizat urmatoarele:

Dezvoltarea unui Departament modern de BIORESURSE :
S-a dezvoltat si modernizat infrastructura existenta din cadrul Laboratorului de BIORESURSE din INCDCP- ICECHIM prin amenajarea a 5 încăperi alocate de Institut în vederea înființării a 4 Laboratoare moderne:
 • LABORATOR BIOPRODUSE
 • LABORATOR BIOCOMBUSTIBILI,
 • LABORATOR DE EXTRACȚIE,
 • LABORATOR TESTE ȘI MĂSURĂTORI

Dotarea noului Departament BIORESURSE cu aparatură de C-D nouă și echipamente unicat în Romania
Prin utilizarea fondurilor alocate au fost achiziționate echipamente de cercetare de ultimă generație:

LABORATORUL BIOPRODUSE:

FOTOBIOREACTOR - (PHYTA PLATFORM FROM CULTURING SOLUTIONS, USA) - unicat
Modul tubular sterilizabil, format din tuburi orizontale interconectate, din material transparent Diametrul tuburilor 50 mm;Volumul util 40-60 litri Volum tanc/ recirculare / confectionat din inox cu un volum pana la 50 litri; Panou de control ; Sistem de lumina fluorescenta cu lumina alba, cu lampi de 30 W / lampa si radiatie fotosintetica activa 500-400 ”E / m2s
CENTRIFUGA DE LABORATOR– EPPENDORF
Cu rotor cu 4 pozitii- capacitate 4 x 100 ml cu racire; Camera centrifugala inox.
AUTOCLAVĂ (REACTOR TUBULAR HIDROGENARE) PARR, USA
Material inox rezistent la hydrogen; Temperatura maxima de operare: 550° C; Presiunea maxima de operare: 3000 psi (aprox. 200 bar); Sisteme de încălzire și de adaptare cu efect catalizator.
CAMERA CLIMATIZARE – SANYO


LABORATORUL BIOCOMBUSTIBILI:

FERMENTATOR DE LABORATOR TIP RALF, (5L) BIOENGINEERING, SWITZERLAND
Material: sticla Duran cu manta dubla pentru controlul temperaturii printr-o baie de apa externa; Temperatura de operare: pana la 80°C; Presiune de operare: : max. 1,5 bar.
ROTAVAPOR HEI-VAP PRECISION HEIDOLPH
Controlat prin microprocesor; Pompa de vid; Baie de incalzire in intervalul de temperatura: 20-210°C; Capacitate de incalzire: 1,300 W; Suprafata de racire: 1,200 cm2 ; Turatie variabila in intervalul: 10-280/min.
AUTOCLAVA DE LABORATOR BÜCHIGLASUSTER (BÛCHI A.G., SWITZERLAND)
Autoclava de laborator interschimbabila din otel inoxidabil si sticla ;Volumul total al vasului din otel inoxidabil:3L; Vas de reactie tip 1Bi; Vas de reactie tip 4; Volum total al vasului de sticla: 1.6 L;


LABORATOR EXTRACTIE:

SISTEM DE EXTRACTIE SUPERCRITIC - INC. SFT - 150 SFE SYSTEM
Prevăzut cu: vas de extracție / de reacție racordat la pompa de înaltă presiune, supapă și limitator de temperatura, presiune și programator de temperatura a vasului, sisteme de alarmă, supape acționate manual.
LIOFILIZATOR MARTIN CHRIST - ALPHA 1-2 PLUS
Capacitatea condensatorului pana la 4 kg / 24 h; Temperatura condensatorului – 60 °C; Unitate de control cu afisaj LCD si touchscreen; Pompa de vid cu capacitate de capacitate 2 m3 h minim si presiune pana la 5 x 10-3.


LABORATOR TESTE SI MASURATORI:

GS-MS/MS TRIPLU QUAD, MODEL BUNDLE-11-134 (AGILENT TECHNOLOGY)
Gaz cromatograf cu modul dual, injector analitic Split-Splitless cu EPC ( 2 piese);Detector cu ionizare in flacara FID cu EPC ; Optimizat special pentru coloane capilare. Injector automat cu 16 probe;Spectrometrul de masa include pachet de date cu software si program de calcul; inclus software -ul special pentru controlul operatiilor in modul LTM;biblioteca de spectre NIST 08.
LC-MS/TOF, MODEL 6224 (AGILENT TECHNOLOGY)
Pompa cuaternara HPLC seria 1260 ; Autosampler seria 1260; Spectrometru de masa TOF cu sursa ionica ce include pachetul 6224 electrospray, detector MS TOF, software, computerizare complete; Set coloane de separare HPLC (3 bucati cu selectivitate diferita) Generator de azot MS, debit 30 L/min (produs de PEAK Scientific)


Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Departamentului Bioresurse
S-a elaborat strategia de dezvoltare multianuală a departamentului de BIORESURSE, în domeniul de mare interes al bioresurselor și tehnologiilor de valorizare a acestora pentru a contribui la protecția mediului și eficientizarea consumului energetic.


Încheierea de parteneriate internaționale în programele europene de cercetare
 • COST CM0903: UTILISATION OF BIOMASS FOR SUSTAINABLE FUELS & CHEMICALS (UBIOCHEM)
 • Hydrocarbon-enriched feedstocks by combined bio-chemocatalysis ; FP7-NMP-2012-SMALL-6 NMP.2012.2.1-2 Fine chemicals from CO2; PROPOSAL - HYDROCARBON-ENRICHED FEEDSTOCKS BY COMBINED BIO-CHEMOCATALYSIS (HYDROBICO2)

Realizarea transferului de know-how catre tineri cercetatori si IMM.
Realizarea celor patru laboratoare prevăzute în cadrul proiectului va permite tinerilor absolventi și cercetătorilor efectuarea de stagii de cercetare în laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generație, ceea ce le va facilita dezvoltarea de aptitudini și adâncirea cunoștințelor, precum și integrarea în rețeaua de cercetare europeană. Totodată, vor fi organizate acțiuni de diseminare a rezulatelor proiectului catre IMMurile -beneficiari direcți (amintiți anterior).


DISEMINAREA REZULTATELOR

ARTICOLE PUBLICATE:
 • OPTIMIZATION OF PORPHYRIDIUM PURPUREUM CULTURE GROWTH USING TWO VARIABLES EXPERIMENTAL DESIGN: LIGHT AND SODIUM BICARBONATE "Sanda VELEA, Lucia Ilie , Laurentiu FilipescuAflat in curs de aparitie in Buletinul UPB Science;
 • SILVER NANOPARTICLES PRODUCED BY GREEN PRODUCTION METHOD "Ioana-Raluca Bunghez, Rodica-Mariana Ion, Sanda Velea, Lucia Ilie, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Dumitriu, Angela Dinu, Simona Troncea.Inppress SPIE;
LUCRARI PREZENTATE LA SIMPOZIOANE INTERNATIONALE:
 • "SILVER NANOPARTICLES PRODUCED BY GREEN PRODUCTION METHOD";
 • "DEVELOPMENT OF HIGH ADDED VALUE PRODUCTS BY PORPHYRIDIUM PURPUREUM BIOMASS VALORIZATION "Sanda Velea, Lucia Ilie1, Angela Dinu;La COST ACTION CM0903 ( UBIOCHEM) 1 st Workshop Cordoba, 13-15 mai 2010-11-16
 • Prezentare orala: "OPTIMIZAREA PROCESULUI DE CREȘTERE A TULPINII ALGALE SCENEDESMUS OPOLIENSIS" Sanda VELEA ,Lucia Ilie, Simona Troncea , Angela Dinu - La simpozionul PRIOCHEM – Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă București 28-29 octombrie 2010
 • OPTIMIZATION OF HARVESTING CONDITIONS AND OIL PRODUCTION FROM ALGAL BIOMASS Sanda Velea,Florin Oancea, Simona Ghimis,Lucia Ilie, Silvia Tudorache,Viorel Fatu, PRIOCHEM National Symposium with international participation, 27th - 28th of October , Bucharest 2011
ACCES
Infrastructura Departamentului Bioresurse realizată cu sprijinul financiar al ANCS prin proiectul CAPACITĂȚI poate fi pusă la dispoziția studenților din anii terminali, masteranzilor și doctoranzilor de la facultățile tehnice de profil, pe baza unor contracte de colaborare/convenții.

CONTACT
 • Director proiect: Ing. Sanda VELEA
  Email: general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft